Mikael Skogsmo Psykologkonsult & Psykoterapi AB

Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut utbildad på Göteborgs universitet. Jag har mångårig erfarenhet av psykologisk behandling och psykoterapi från vuxenpsykiatrin, vårdcentral och cancervården. Jag har arbetat med de flesta former av psykiska besvär och nedsättningar. Det kan röra sig om nedstämdhet, oro, stress, ångest, panikångest eller fobier. Man kan ha problem i relationer, vara i en kris, har fastnat i dysfunktionella negativa tankar eller har existentiella funderingar som man har svårt att ta sig ur. Det kan vara svårigheter som pågått över en längre tid eller så har de framträtt nyligen.

Jag har även gedigen erfarenhet av personlighets- och neuropsykiatriska utredningar. De neuropsykiatriska utredningarna genomförs vid misstanke om autism, ADD eller ADHD. Personlighetsutredningar utförs där det finns misstanke om personlighetssyndrom/personlighetsstörning eller där man önskar få en bedömning utifrån varför man inte mår bra eller där man inte tycker sig fungera i vardagen och livet. Se under flikarna Neuropsykiatriska utredningar samt Personlighetsutredningar .

Du är välkommen att höra av dig vid behov av konsultation, psykoterapi, personlighetsutredningar eller neuropsykiatriska utredningar. Jag har korta väntetider och vänder mig till privatpersoner, offentlig verksamhet och företag.

Medlem_av_Psy_70px