Korttidterapi

Jag bedriver korttidsterapier, i vilket jag är utbildad. I korttidsterapier träffas vi max vid tio till tolv tillfällen och arbetar utifrån ett specifikt problem som du vill förändra. Vi gör en gemensam problemformulering och arbetar fokuserat kring någon angeläget tema. De två första besöken är lite längre där vi kartlägger dina svårigheter och överenskommer med vad vi skall arbeta med och behandla. Syftet är att nå förståelse och finna strategier för att bättre hantera en specifik problematik.