Kostnad

Min ambition är att kunna erbjuda vård till en rimlig kostnad. Arvodet är 700 kronor per besök för psykoterapi och konsultation. Psykologstudenter som skall göra sin egenterapi inom ramen för psykologutbildningen betalar 300 kronor där Psykologiska Institutionen står för  resterande. För företag, försäkringsbolag, den offentliga vården och dylikt är taxan 900 kronor per tillfälle.

För neuropsykiatrisk utredning som genomförs tillsammans med läkare Manuela Sceidenberger (hemsida: www.medemus.se) är arvodet 22 000 kronor. Se under fliken ADHD-utredning.

Vid personlighetsutredning är arvodet 2 500 kronor. Se under fliken Personlighetsutredning.

Betalningen sker en gång per månad med faktura. Arvodena går att diskutera utifrån din ekonomiska situation.