Kostnad

Min ambition är att kunna erbjuda psykoterapi till en rimlig kostnad. Arvodet är 700 kronor per besök. Psykologstudenter som skall göra sin egenterapi inom ramen för psykologutbildningen betalar 300 kronor där institutionen betalar resterande. För företag, försäkringsbolag, vårdcentraler och dylikt är taxan 900 kronor per tillfälle. Betalningen sker en gång per månad med faktura.

Arvodet går att diskutera utifrån den sökandes ekonomiska situation.

Kostnaden för neuropsykiatriska utredningar är 30 000 kr.