Kostnad

Min ambition är att kunna erbjuda vård till en rimlig kostnad. Arvodet är 700 kronor per besök för psykoterapi och konsultation. Psykologstudenter som skall göra sin egenterapi inom ramen för psykologutbildningen betalar 300 kronor där Psykologiska Institutionen betalar resterande. För företag, försäkringsbolag, vårdcentraler och dylikt är taxan 900 kronor per tillfälle. Betalningen sker en gång per månad med faktura.

För neuropsykiatrisk utredning som görs tillsammans med läkare www.medemus.se är arvodet 22 000 kronor. Se under filen ADHD-utredning.

Arvodet går att diskutera utifrån din ekonomiska situation.