Kostnad

Min ambition är att kunna erbjuda vård och utredningar till en rimlig kostnad. Arvodet är 800 kronor per besök för psykoterapi och konsultation. Psykologstudenter som skall göra sin egenterapi inom ramen för psykologutbildningen betalar 500 kronor där Psykologiska Institutionen står för  resterande. För företag, försäkringsbolag, den offentliga vården och dylikt är taxan 1 100 kronor per tillfälle.

För neuropsykiatriska utredningar som genomförs tillsammans med läkare Manuela Scheidenberger (hemsida: www.medemus.se) är arvodet 22 000 kronor. Se under fliken ADHD-utredning.

Vid personlighetsutredning är arvodet 3 000 kronor. Se under fliken Personlighetsutredning.

Betalningen sker en gång per månad med faktura. Arvodena går att diskutera utifrån din ekonomiska situation.