Kostnad

För dig som privatperson är arvodet 900 kronor per besök. För företag, försäkringsbolag, den offentliga vården och dylikt är taxan 1 100 kronor per besök.  Vid neuropsykiatriska utredningar är arvodet 25 000 kronor, då ingår alla besök och hela utredningen. Vid personlighetsutredning är kostnaden 4 000 kronor.

Arvodena går att diskutera utifrån din ekonomiska situation. Du har också möjlighet att dela upp betalningen.

Betalningen vid konsultation och psykoterapi sker en gång per månad med faktura. Utredningarna faktureras när de är genomförda och klara.