Kostnad

För dig som privatperson är arvodet 900 kronor. För företag, försäkringsbolag, den offentliga vården och dylikt är taxan 1 100 kronor per besök.  Psykologstudenter som skall göra sin egenterapi inom ramen för psykologutbildningen betalar 500 kronor där Psykologiska Institutionen står för  resterande. Vid neuropsykiatriska utredningar är arvodet 25 000 kronor, då ingår alla besök och hela utredningen.

Arvodena går att diskutera utifrån din ekonomiska situation. Du har också möjlighet att dela upp betalningen. Vid personlighetsutredning är kostnaden 4 000 kronor.

Betalningen vid konsultation och psykoterapi sker en gång per månad med faktura. Utredningarna faktureras när det är genomförda och klara.