Kostnad

Min ambition är att kunna erbjuda psykoterapi till en rimlig kostnad. Arvodet är 600 kronor per besök. Psykologstudenter som skall göra sin egenterapi inom ramen för psykologutbildningen betalar 200 kronor.

För företag, försäkringsbolag, vårdcentraler och dylikt är taxan 900 kronor per tillfälle.

Psykoterapisessionerna är på 45-50 minuter. Betalningen sker en gång per månad med faktura.