Kostnad

Arvodet är 900 kronor per besök för psykoterapi och konsultation. Arvodet går att diskutera utifrån din ekonomiska situation. För företag, försäkringsbolag, den offentliga vården och dylikt är taxan 1 100 kronor per besök.  Psykologstudenter som skall göra sin egenterapi inom ramen för psykologutbildningen betalar 500 kronor där Psykologiska Institutionen står för  resterande.

För neuropsykiatriska utredningar är arvodet 25 000 kronor. I vissa fall har vi möjlighet att dela upp betalningen. Vid personlighetsutredning är arvodet 4 000 kronor.

Betalningen vid konsultation och psykoterapi sker en gång per månad med faktura.