Mottagningen

Jag har sedan 2012 egen psykologmottagning. Från årsskiftet 2015/16 arbetar jag heltid med den egna mottagningen. Jag delar  lokal med Göteborgs psykologbyrå som ligger i Linnéstaden. Vi är sammanlagt tio psykologer/psykoterapeuter på mottagningen.

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut är jag godkänd för yrkesutövande av Socialstyrelsen; jag har tystnadsplikt och arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag är också medlem i Sveriges Psykologförbund och följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Informationen om legitimationerna kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida. Psykologens etiska förhållningssätt finns på Psykologförbundets hemsida. De båda hemsidorna hittar du under Länkar.