Mottagningen

Jag har sedan 2012 egen mottagning (enskild firma). Från årsskiftet 2015/16 arbetar jag heltid med den egna mottagningen. Jag delar  lokal med Göteborgs psykologbyrå som ligger i Linnéstaden. Vi är sammanlagt sju psykologer på mottagningen.

Som legitimerad psykolog och psykoterapeut är jag godkänd för yrkesutövande av Socialstyrelsen; jag har tystnadsplikt och arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag är också medlem i Sveriges Psykologförbund och följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden. Informationen om legitimationerna kan du läsa på Socialstyrelsens hemsida. Psykologens etiska förhållningssätt finns på Psykologförbundets hemsida. De båda hemsidorna hittar du under Länkar.

Klicka här för att komma till kontakt och intresseanmälan.