Handledning

Jag arbetar med handledning i grupp eller enskilt och vänder mig till privatpersoner, offentlig verksamhet och företag. I handledningen utgår vi ifrån den enskildes eller gruppens arbetsuppgifter och belyser vad som sker i det vardagliga arbetet utifrån ett relationellt och psykologiskt perspektiv. Fokus ligger på att utveckla den yrkesmässiga delen av sig själv och/eller att utveckla gruppens samlade yrkesmässiga funktion. Företrädesvis arbetar jag utifrån Orlandomodellen som är en KBT-influerad metod där vi tillsammans hjälps åt att reflektera över era frågeställningar.

Klicka här för för att komma till kontakt och intresseanmälan.