Personlighetsutredning.

Jag genomför personlighetsutredningar där det finns misstanke om personlighetsstörning eller där man önskar få en bedömning utifrån varför man inte mår bra eller där man inte tycker sig fungera i exempelvis arbete eller relationer till andra. I utredningen använder jag mig av det vetenskapligt utprövade personlighetstestet The Temperament and Character Inventory. När utredningen är utförd får du ett skriftligt utlåtande, som även innehåller behandlingsförslag, samt en muntlig återkoppling.