Personlighetsutredning

Jag genomför personlighetsutredningar där det finns misstanke om personlighetssyndrom/personlighetsstörning eller där man önskar få en bedömning utifrån varför man inte mår bra eller där man inte tycker sig fungera i exempelvis arbete eller i relationer till andra. I utredningen ingår en djupintervju samt att jag använder av det vetenskapligt utprövade personlighetstestet The Temperament and Character Inventory – Revised (TCI-R). När utredningen är genomförd får du en muntlig återkoppling samt ett skriftligt utlåtande, som även innehåller behandlingsförslag.