Psykoterapi

I den psykoterapeutiska metoden arbetar jag utifrån psykologisk behandling och psykoterapi för känslomässiga och relationella svårigheter. I det psykoterapeutiska arbetet fokuseras de aktuella svårigheterna, men även i mer dolda och svårförståeliga sidor hos dig som klient, samt ifall det är relevant, i dina tidigare upplevelser och erfarenheter. Vi försöker genom att du talar och i samtalet tillsammans förstå och bearbeta dina tankar, känslor, symtom och beteenden samt de eventuella bakomliggande orsakerna. I terapin blir det möjligt att synliggöra dig själv, dina svårigheter och beteenden – för att sedan kunna förändra dom. Målet är ett bättre fungerande liv utifrån förståelse, insikt samt inre förändring.

Vid önskemål bedriver jag även korttidsterapier, i vilket jag är utbildad. I korttidsterapi har vi ett större fokus på de aktuella svårigheterna och utifrån ett specifikt problem du söker för. Jag har även gått ett flertal kurser i Kognitiv Psykoterapi (KPT) och Kognitiv Beteende Psykoterapi (KBT) varifrån när det är angeläget jag  använder mig av metoder och tekniker. Jag arbetar dock inte renodlat med KPT och KBT. Samtliga beskrivna psykoterapeutiska metoder kräver din aktiva medverkan.

Klicka här för att komma till kontakt och intresseanmälan.