Psykoterapi

Jag arbetar utifrån evidensbaserad praktik. Den psykologiska behandlingen arbetar med olika symtom samt känslomässiga och relationella svårigheter. I det psykoterapeutiska arbetet fokuserar vi på de aktuella svårigheterna, men även i mer dolda och svårförståeliga sidor hos dig som klient, samt när det är relevant, i dina tidigare upplevelser och erfarenheter. Vi försöker genom samtalet tillsammans förstå och bearbeta dina tankar, känslor, symtom och beteenden samt de eventuella bakomliggande orsakerna. I terapin blir det möjligt att synliggöra dig själv, dina svårigheter och beteenden – för att sedan kunna förändra dom. Målet är ett bättre fungerande liv utifrån förståelse, insikt samt inre förändring.

Vid önskemål bedriver jag även korttidsterapier, i vilket jag är utbildad. I korttidsterapi har vi ett större fokus på de aktuella svårigheterna och utifrån ett specifikt problem du söker för. Jag har även gått ett flertal kurser i Kognitiv Psykoterapi (KPT) och Kognitiv Beteende Psykoterapi (KBT) varifrån när det är angeläget jag  använder mig av metoder och tekniker. Jag arbetar dock inte renodlat med KPT och KBT.

Klicka här för att komma till kontakt och intresseanmälan.