Psykoterapi

Jag arbetar utifrån Psykodynamisk Psykoterapi (PDT) som är en evidensbaserad praktik. Den psykologiska behandlingen arbetar med symtomen samt känslomässiga och relationella svårigheter. I det psykoterapeutiska arbetet fokuserar vi på de aktuella svårigheterna, men även i mer dolda och svårförståeliga sidor hos dig som klient, samt när det är relevant, i dina tidigare upplevelser och erfarenheter. Vi försöker genom samtalet tillsammans förstå och bearbeta dina tankar, känslor, symtom och beteenden samt de eventuella bakomliggande orsakerna. I terapin blir det möjligt att synliggöra dig själv, dina svårigheter och beteenden – för att sedan kunna förändra dom. Målet är ett bättre fungerande liv utifrån förståelse, insikt samt inre förändring. Jag har även gått ett flertal kurser i Kognitiv Psykoterapi (KPT) och Kognitiv Beteende Psykoterapi (KBT) varifrån när det är angeläget jag använder mig av metoder och tekniker. Jag arbetar dock inte renodlat med KPT och KBT.

Klicka här för att komma till kontakt och intresseanmälan.