Psykoterapi

Den psykologiska behandlingen jag arbetar med är i första hand psykodynamisk psykoterapi eller psykoanalytisk orienterad psykoterapi som är en evidensbaserad praktik. Metoden utgörs av att vi tillsammans arbetar med känslomässiga och relationella svårigheter samt med dina beteenden och symtom. I det psykoterapeutiska arbetet fokuserar vi på de aktuella svårigheterna, men även i mer dolda och svårförståeliga sidor hos dig som klient samt, när det är relevant, i dina tidigare upplevelser och erfarenheter. Vi försöker genom samtalet tillsammans förstå och bearbeta dina tankar, känslor, symtom och beteenden samt de eventuella bakomliggande orsakerna. I terapin blir det möjligt att synliggöra dig själv, för att kunna nå förändring och må bättre.

Jag har gått ett flertal kurser i Kognitiv Psykoterapi (KPT) och Kognitiv Beteende Psykoterapi (KBT) varifrån, när det är angeläget, jag använder mig av metoder och tekniker. Jag arbetar dock inte renodlat med KPT och KBT samt heller inte med hemläxor.

Klicka här för att komma till kontakt och intresseanmälan.