ADHD-utredningar, testningar

Jag har lång erfarenhet från psykiatrin av personlighetstester och neuropsykiatriska utredningar. I mitt privata företag utför jag utredningar främst när det finns misstanke om personlighetsstörningar eller neuropsykiatriska funktionshinder. Funktionshinder såsom ADHD, ADD eller autismspektrumstörningar. Vid utredningarna så samarbetar jag med överläkare och psykiater Manuela Scheidenberger som har hemsida www.medemus.se.