ADHD-utredning

Jag har mångårig erfarenhet från psykiatrin av neuropsykiatriska utredningar. Utredningarnas genomförande utgår från Socialstyrelsens rekommendationer.

Utredningar genomförs när det finns misstanke om  neuropsykiatriska nedsättningar och funktionshinder. Funktionshinder såsom ADHD, ADD eller autismspektrumstörningar. Vid utredningarna samarbetar jag med överläkare och psykiater Manuela Scheidenberger, hon har hemsida www.medemus.se.

Innan en utredning påbörjas så görs ett bedömningssamtal hos läkare Manuela Scheidenberger där du får fylla i ett beteende- och symptomskattningsformulär för att utröna om det finns misstanke om neuropsykiatriskt funktionshinder. Detta för att en utredning inte görs i onödan som kostar både tid och pengar.

Testningen och utredningen påbörjas sedan hos psykolog Mikael Skogsmo med en djupintervju med dig samt med en eller flera anhöriga, vanligtvis föräldrar. Detta för att kartlägga dit liv, hur det har fungerat i uppväxten och i skolan. Därefter får du genomföra olika kognitiva tester där man undersöker problemlösningsförmåga, minne, koncentration m. m. När utredningen är klar får du en muntlig återkoppling med förslag på behandlingsinsatser. Du får även ett skriftligt intyg på det sammantagna resultatet och då även om det skulle visa sig att du inte har just ett neuropsykiatriskt funktionshinder.

Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information.