Neuropsykiatriska utredningar

Utredningar genomförs när det finns misstanke om  neuropsykiatriska nedsättningar och funktionshinder. Funktionshinder såsom ADHD, ADD och/eller autismspektrumstörningar. Utredningarna genomförs i samarbete mellan mig psykolog och psykoterapeut Mikael Skogsmo samt överläkare och psykiater Manuela Scheidenberger. Vi har mångårig erfarenhet från vuxenpsykiatrin med neuropsykiatriska utredningar.

Innan en utredning påbörjas så görs ett bedömningssamtal hos mig för att utröna om det finns misstanke om neuropsykiatriskt funktionshinder. Detta för att en utredning inte görs i onödan som kostar både tid och pengar.

Utredningen påbörjas sedan med intervju samt en fördjupad skattning av dina symtom. Detta för att kartlägga dit liv, hur du har fungerat under uppväxten och i skolan. Därefter får du genomföra olika kognitiva tester där man undersöker problemlösningsförmåga, minne, koncentration, perceptuell förmåga med mera. En läkarundersökning hos Manuela Scheidenberger genomförs och slutligen intervju och symtomskattning med någon anhörig, vanligtvis någon av föräldrarna. Alkohol- och drogtestning ingår också i utredningen vilket är obligatorisk.

När utredningen är klar får du en muntlig återkoppling med eventuell diagnos samt förslag på behandlingsinsatser. Du får även ett skriftligt intyg på det sammantagna resultatet och då även om det skulle visa sig att du inte har just ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Det kan finnas alternativa förklaringar och diagnoser för dina svårigheter.

Som patient kan du alltid räkna med att vi är noggranna, utförliga och inte missar diagnoser eller områden som är viktiga. Efter genomförd utredning erbjuder vi eventuell medicinsk behandling samt garanterar att våra utredningar är gångbara hos andra vårdgivare så att du kan känna dig trygg.  Vi stöttar dig hela vägen till behandling

Utredningarnas genomförande utgår från Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer. Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information. Manuela har hemsida www.medemus.se.