Neuropsykiatriska utredningar

Vi utför utredningar för äldre tonåringar och vuxna (från sexton år och uppåt) när det finns misstanke om  neuropsykiatriska nedsättningar och funktionshinder som ADHD, ADD och/eller autismspektrumstörningar. Utredningarna genomförs i samarbete med överläkare och psykiater Manuela Scheidenberger. Vi har mångårig erfarenhet från vuxenpsykiatrin med neuropsykiatriska utredningar.

Innan en utredning påbörjas så görs ett bedömningssamtal hos mig Mikael för att utröna om det finns misstanke om neuropsykiatriskt funktionshinder. Detta för att en utredning inte görs i onödan som kostar både tid och pengar. För att vi ska kunna genomföra utredningen skall du ha varit drogfri minst tre månader innan utredningen startar. Alkohol- och drogtestning ingår i utredningen vilket är obligatorisk.

Utredningen påbörjas sedan med intervju samt en fördjupad skattning av dina symtom. Detta för att kartlägga dit liv, hur du har fungerat under uppväxten och i skolan. Därefter får du utföra ett antal kognitiva tester där man undersöker problemlösningsförmåga, minne, koncentration, perceptuell förmåga med mera. En läkarundersökning hos Manuela genomförs och slutligen intervju och symtomskattning med någon anhörig, vanligtvis någon av föräldrarna.

När utredningen är klar får du en muntlig återkoppling med eventuell diagnos samt förslag på behandlingsinsatser. Du får även ett skriftligt intyg på det sammantagna resultatet och då även om det skulle visa sig att du inte har just ett neuropsykiatriskt funktionshinder. Det kan finnas alternativa förklaringar och diagnoser för dina svårigheter.

Som patient kan du alltid räkna med att vi är noggranna, utförliga och inte missar diagnoser eller områden som är viktiga. Efter genomförd utredning erbjuder vi eventuell medicinsk behandling samt garanterar att våra utredningar är gångbara hos andra vårdgivare så att du kan känna dig trygg. Vi stöttar dig hela vägen till behandling

Utredningarnas genomförande utgår från Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer. Kontakta oss gärna om du önskar ytterligare information. Manuela har hemsida https://www.medemus.se/.