Testningar, utredningar

Jag har lång erfarenhet från psykiatrin av personlighetstester och neuropsykiatriska utredningar. I mitt privata företag utför jag utredningar främst när det finns misstanke om personlighetsstörningar eller neuropsykiatriska funktionshinder. Funktionshinder såsom ADD/ADHD eller autismspektrumstörningar. Vid utredningarna så samarbetar jag med överläkare och psykiater Manuela Scheidenberger. Hon har hemsida www.medemus.se.