ADHD utredning i Göteborg

Varmt välkommen till vår oss för ADHD-utredningar i Göteborg. Vi förstår hur utmanande det kan vara att söka hjälp och hur viktigt det är att känna sig trygg och förstådd. Här delar vi med oss av vår process för ADHD-utredningar. Du är varmt välkommen att boka en ADHD-utredning hos oss om du är över sexton år. Vi har korta väntetider och har inga administrativa avgifter. Jag Mikael samarbetar med läkare och psykiatriker Manuela Scheidenberger eller om du är under arton år med barn- och vuxenpsykiater Nadia Salih Shakir.

Vad är adhd?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Människor med ADHD har ofta svårt att koncentrera sig, är ofta rastlösa och handlar utan att tänka efter. Det är vanligt att även vuxna vill utreda sig för ADHD.

De primära kännetecknen på ADHD kan delas in i tre huvudkategorier: 

  • Uppmärksamhetssvårigheter
  • Hyperaktivitet 
  • Impulsivitet

Personer med ADHD kan ha svårt att bibehålla fokus och uppmärksamhet på en specifik uppgift, vara impulsiva i sina beslut och handlingar samt uppvisa en överaktivitet som är utöver det som förväntas.

En utredning för adhd är viktigt

Det är viktigt att notera att ADHD uttrycker sig på olika sätt hos olika människor och att graden av svårigheter varierar. Diagnosen baseras på en omfattande utvärdering av individens beteende, symtomhistoria och funktionsnivå. ADHD kan ha betydande konsekvenser i vardagen och i relationer samt för både utbildning och arbete. En diagnos kan vara avgörande för att underlätta personens livskvalitet och fungerande i samhället.

Logga Mikael Skogmo Psykologkonsult & Psykoterapi AB

Tror du att du har adhd?

Funderar du på om ADHD kan vara en del av ditt liv? Det är inte ovanligt att självreflektion leder till en ökad medvetenhet om ens tankar, känslor och beteendemönster. Om du känner igen dig i svårigheter med koncentration, impulsivitet eller överaktivitet kan det vara värt att utforska möjligheten att ADHD kan vara orsaken.

Det första steget mot förståelse är ofta att våga ställa frågan: ”Tror du att du har ADHD?” Denna frågeställning kan vara en nyckel till ökad självinsikt och öppnar upp möjligheten till att ta itu med eventuella utmaningar på ett mer strukturerat och stöttande sätt.

Jag vill göra en adhd utredning i Göteborg

Att överväga en utredning för ADHD är ett personligt beslut som kan vara avgörande för din väg mot förbättrad livskvalitet. Genom att utforska och förstå eventuella ADHD-symptom kan du skapa en grund för att identifiera de bästa möjliga strategierna för att hantera och navigera genom livets olika utmaningar. 

Kom ihåg att det inte finns någon rätt eller fel i att undersöka möjligheten till ADHD. Det är en individuell resa där självinsikt och öppenhet kan vara nyckeln till att skapa förändring och bättre förståelse för dig själv. Om du känner att du vill utreda dig vidare är vi här för att stödja dig genom hela processen.

Korta väntetider och personligt mottagande

Vi har korta väntetider vilket är en fördel när du känner att varje dag räknas. Många som kommer till oss har tidigare känt sig svikna av psykiatrin och söker en mer personlig och individuell utredning. Kom ihåg att både barn och vuxna kan ha ADHD och att du som kanske är lite äldre också känner att du behöver utredas. Vi, jag och psykiatriker Manuela Scheidenberger alternativt Nadia Salih Shakir, gör privata ADHD-utredningar i Göteborg från sexton års ålder och uppåt.

Snabb adhd utredning - hur går det till?

1. Vi börjar med en inledande utvärdering

Ett första steg i processen är ett snabbt samtal på telefon där du delar med dig av varför du tror att du har ADHD. Här etablerar vi en grundläggande förståelse och ser om en ADHD-utredning är meningsfull. Vid en positiv bedömning går vi vidare till en timmes intervju där vi utforskar dina erfarenheter och svårigheter.

2. Symtomskattning och beslut om fortsättning

En timme ägnas åt att bedöma dina symtom. Tillsammans utvärderar vi om det är värt att fortsätta processen. Detta är en kritisk punkt där vi tillsammans beslutar om huruvida en djupare utredning är nödvändig. Vid en ADHD-diagnos och en önskan om medicinsk hjälp så erbjuds du kontakt med läkare och psykiater Manuela Scheidenberger eller med Nadia Salih Shakir. Om du behöver terapeutiskt stöd rekommenderar vi flera namn som kan passa dina behov. Vårt mål är att erbjuda en heltäckande hjälp och vägleda dig till rätt resurser.

3. Alltid skriftligt intyg

När utredningen är avslutad kommer du att få en personlig och detaljerad sammanfattning där en eventuell diagnos diskuteras tillsammans med förslag på rekommenderade behandlingsinsatser. Dessutom erhåller du skriftligt intyg som sammanfattar resultatet av utredningen. Det inkluderar information om eventuella alternativa förklaringar och andra möjliga diagnoser som kan bidra till att förstå dina svårigheter, även om det inte nödvändigtvis handlar om ett neuropsykiatriskt funktionshinder.

Viktigt att veta - du kan leva med adhd!

Att få diagnosen ADHD kan vara en startpunkt för en resa mot bättre förståelse och hantering för ditt egna sätt att fungera. Visst upplever många personer att de har en funktionsnedsättning men det är också viktigt att förstå att ADHD inte definierar dig; det är bara en del av vem du är. Många människor, inklusive framstående och inspirerande individer, har levt och lever framgångsrikt med ADHD.

Kom ihåg att du inte är ensam, det finns många människor som delar liknande upplevelser. Att leva med ADHD innebär inte bara att du är begränsad; det öppnar ibland dörren för självinsikt, utveckling och möjligheter. Man kan heller inte understryka nog att det finns strategier, stöd och verktyg som kan hjälpa dig att navigera genom livet med ADHD på ett positivt sätt. Genom att förstå dina svårigheter och styrkor kan du skapa en väg som är anpassad efter dina behov.

Så lång tid tar en privat adhd utredning i Göteborg

En ADHD-utredning för vuxen har hos oss en kort väntetid. Tidsåtgången för utredningen varierar sedan beroende på individuella omständigheter och komplexiteten i de identifierade problemen. Generellt sett sträcker sig processen max över ungefär fem timmar av besökstid, fördelat över flera sessioner. Vi delar upp en autism- och/eller ADHD-utredning på två tillfällen. Därefter utförs en läkarundersökning hos läkare och psykiatriker  och slutligen en intervju med någon anhörig, företrädesvis en förälder.

Det tar sedan högst några veckor att sammanställa och presentera det slutgiltiga utlåtandet. Utifrån varje persons unika behov och situation anpassar vi tidsramen för att säkerställa en noggrann och omsorgsfull utvärdering.

Logga Mikael Skogmo Psykologkonsult & Psykoterapi AB

ADHD utredning i Göteborg för vuxen

Utredningen inleds med ett snabbt samtal där du delar med dig av dina upplevelser och varför du tror att ADHD kan vara relevant för dig. Därefter följer en noggrann två timmar lång intervju där vi utforskar din historia, uppväxt och erfarenheter; hur du fungerat i familjen, med kamrater och i skolan. 

Efter detta steg genomgår vi en symtomskattning som tar cirka en timme där vi kartlägger och bedömer dina specifika symtom som koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet och eventuella impulsiva beteenden. Om det bedöms som lämpligt följer vi upp med intervjuer med närstående, företrädesvis med en förälder, och kontakt med läkare och psykiater.

Hela processen, från det första samtalet till det sista mötet, är utformat för att vara så trygg och individanpassad som möjligt. Efter avslutad utredning får du både muntlig och skriftlig återkoppling samt eventuell fastställd diagnos och förslag på behandlingsinsatser. Om du önskar erbjuds du medicinsk hjälp hos läkare och psykiater Manuela Scheidenberger eller om du är under arton år hos Nadia Salih Shakir.

Vi gör adhd utredning privat i Göteborg

Vår praktik erbjuder privata ADHD-utredningar främst i och runt Göteborg, vilket inkluderar hela Västra Götaland samt Bohuslän och Halland. Du kan även komma från övriga Sverige men utredningen görs på plats i Göteborg. Vi strävar efter att skapa tillgänglighet och bekvämlighet för våra klienter genom att erbjuda utredningar från hela Sverige.

Erfarenhet och trygghet för dig som har adhd

Med lång erfarenhet och över hundratals genomförda utredningar kan du lita på att du är i trygga händer. Dessutom har vi inga administrativa avgifter, vilket bidrar till att hålla kostnaderna nere.

Privat adhd utredning - priser

Utredningarna faktureras när de är klara och genomförda. Kostnaden för en privat ADHD-utredning i Göteborg hos oss ligger på 25 000 kr. Det är viktigt för oss att hålla kostnaderna på en nivå som är tillgänglig för så många som möjligt. Vi ligger något lägre än många andra, och transparens kring kostnader är en grundläggande princip. Du som söker en förmånligare kostnad för en ADHD-utredning har alltså hittat rätt.

Vad händer sedan?

Efter att du låtit oss utreda dig eller din tonåring för ADHD och och/eller autism och fått det slutliga utlåtandet, kan det vara så att du behöver stöd, hjälp eller terapi. Även om jag som psykolog inte utför behandlingar, strävar vi efter att guida och stödja våra klienter på deras väg till välmående. Efter en autism eller ADHD-utredning lägger vi stor vikt vid att skapa en tydlig och detaljerad återkoppling, där eventuell diagnos och rekommendationer för behandling diskuteras noggrant.

Efter genomförd utredning erbjuder vi eventuell medicinsk behandling hos läkare och psykiatriker Manuela Scheidenberger alternativt hos Nadia Salih Shakir samt garanterar att våra utredningar är gångbara hos andra vårdgivare så att du kan känna dig trygg. Vi stöttar dig hela vägen till behandling. För dem som söker terapeutiskt stöd har vi kontakter och rekommendationer. Vi har ett etablerat nätverk av pålitliga och erfarna psykologer och psykoterapeuter som specialiserat sig på olika områden och inte minst på autism och ADHD.

Vanliga frågor och svar

Vart vänder man sig för adhd utredning?

För att genomgå en ADHD-utredning kan du vända dig till psykiatrin eller till oss  Mikael Skogsmo och Manuela Scheidenberger eller Nadia Salih Shakir, vi har en längre erfarenhet inom psykiatrin. Om du bor i Göteborg och närliggande områden, inklusive Västra Götaland, Halland och Bohuslän, kan du söka professionell hjälp hos oss då vi erbjuder privata autism och ADHD-utredningar för äldre tonåringar och vuxna.

Vad gör man på en adhd utredning?

Under en ADHD-utredning genomförs olika steg för att bedöma och förstå din situation. Processen innefattar ett inledande snabbt samtal där du delar dina upplevelser och bekymmer. Därefter har vi en längre intervju för att fördjupa förståelsen kring koncentrationssvårigheter, impulsivitet och eventuell överaktivitet. Symtomskattning och tester ingår också för att få en tydlig bild av ditt fungerande och din situation.

Hur går man tillväga för att göra en adhd utredning?

För att påbörja en ADHD-utredning börjar processen oftast med att söka kontakt med en psykolog eller med en psykiatriker. Det första steget är ett relativt kort samtal där du delar dina tankar och funderingar. Om det anses lämpligt och om du önskar påbörjar vi en mer omfattande intervju och  tester schemaläggas för att samla in nödvändig information. Det är en personlig och individanpassad process som syftar till att skapa förståelse och stöd för personer som misstänker att de har ADHD.

Hur gör man en adhd utredning som vuxen?

Att göra en ADHD-utredning som vuxen innebär några steg för att förstå dig bättre. Först pratar du med mig psykolog Mikael Skogsmo som erbjuder privata utredningar för vuxna med ADHD. Du får dela dina tankar och upplevelser om koncentration, impulsivitet och uppmärksamhet.

Sedan gör vi en djupare intervju där jag lär känna dig genom att fråga om din historia, erfarenheter, skola, arbete och eventuella tidigare utredningar. För att få en tydlig bild av dina symtom gör du en symtomskattning och tester för att se hur du fungerar.

Efter att utredningen är genomförd får du ett muntligt och skriftligt utlåtande från oss. Vi pratar om en möjlig ADHD-diagnos och vad som kan hjälpa dig bäst. Om ADHD bekräftas skapas en plan för behandling som kan inkludera samtal, psykoterapi och/eller medicin. Det viktigaste är att söka hjälp från en erfaren specialist för att få den bästa och mest anpassade bedömningen för dig.